Förmånsbilar

Om man har en förmånsbil är det också viktigt att man ser till att det finns ett bra avtal för den. En förmånsbil är helt enkelt en tjänstebil som arbetsgivaren också låter en arbetstagare använda för olika former av privata resor. Det är dock viktigt att kolla upp gällande regler för förmånsbilen noga innan man använder den.

Avtal för leasing

En arbetsgivare använder sig ofta av leasing för att få in tjänstebilar. Då hyrs bilen under lång tid från ett leasingföretag. Om man om arbetstagare får en sådan bil och även får använda den för privata resor är det också en förmånsbil. Då måste arbetstagaren ta upp värdet av att få använda bilen i sin deklaration. Om pengar läggs ut för reparationer eller liknande ska dessa dras av från värdet.

Vad bör finnas med i avtalet?

Om man ska använda en förmånsbil måste man se till att det står klart vad som händer med värdet av förmånen om man som arbetstagare blir sjuk eller måste vara ledig. Vem ska betala värdet under den tiden och ska arbetstagaren eller arbetsgivaren ha bilen under denna tid? Man bör också noga kolla upp vem som betalar evnetuella utgifter som kopplas till när bilen är i tjänst. Det kan vara tullavgifter, drivmedel och parkeringsavgifter.

Kan innebära kostnader

Om man som arbetstagare inte vet precis vad det innebär att ha en förmånsbil och inte har koll på vad som ska betalas ur arbetstagarens egen ficka kan det bli mycket dyrt att ha bilen. Om allt drivmedel och alla avgifter kring bilen ska betalas av arbetstagaren kan det till och med bli dyrare än att ha en egen bil. Det är därför viktigt att noga läsa igenom hela avtalet kring förmånsbilen.

Regler för drönare

Den senaste tiden har man hört talas en hel del om drönare. Vad är egentligen en drönare och vilka regler gäller vid användningen av dessa? Denna flygande radiostyrda farkost har flera användningsområden såsom fotografering, racing och räddningsuppdrag. Quadcopter är den vanligaste modellen och även den som mestadels rekommenderas till nybörjare.

Håll avstånd från människor och djur

Från och med 1 februar gäller nya regler för användning av drönare. Reglerna gäller för alla drönare under 150 kilo som används privat eller kommersiellt. Drönare som används av till exempel polisen, kustbevakningen och räddningstjänsten omfattas inte av reglerna. En av de nya reglerna är bland annat att maxhöjden som är tillåten är 120 meter från marken. En annan viktig regel är att hålla sig på avstånd och inte störa människor och djur.

Fotografering med drönare

Det vanligaste användningsområdet med drönare är fotografering. Det är tillåtet att fotografera men det finns regler angående fotografering som måste följas och för vissa typer av fotografier krävs det tillstånd. För att sprida geografisk information krävs till exempel tillstånd från antingen lantmäteriet eller sjöfartsverket. För att flyga inom en flygplats kontrollzon krävs också tillstånd. Även om det är tillåtet att fotografera med drönare ska du tänka på att personuppgiftslagen lagen gäller.

Är det lagligt att filma människor?

När det gäller fotografering eller filmning av människor är det personuppgiftslagen som gäller. Det är aldrig tillåtet att filma eller fota människor om det är kränkande. Det är du själv som är ansvarig för hur du använder din drönare och det är därför viktigt att ta reda på vilka regler som gäller. Vad är det då som kan vara kränkande? Här gäller det att använda sunda förnuftet. Filma inte någon i hemmet eller på badstranden eftersom det kan anses kränkande.