Svenska casinon regleras

Det gamla spelmonopolet skrotas för att ersättas med ett system den 1 januari 2019. De utredare som arbetat fram underlaget för den nya lagstiftningen fick i uppgift att hitta det bästa möjliga upplägget för ett licenssystem . Alla aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden kommer att behöva ansöka om tillstånd hos en statlig myndighet, spelmyndigheten. Denna kommer även att kommer att utöva tillsyn.

Detta innebär de nya reglerna

svenska nätcasinon omreglerasDen omreglering som träder i kraft är tänkt att ge ökad trygghet och ett konsumentskydd för de svenskar som spelar på casino eller ägnar sig åt betting. De svenska nätcasinon som bedriver sin verksamhet från Malta anses redan vara ett tryggt val då de följer den europeiska lagstiftningen för casino (källa svensknätcasino.com). De är framförallt de utomeuropeiska aktörer som bedriver en oseriös verksamhet man vill komma åt. Den negativa effekten för spelarna kan vara att utbudet sannolikt kommer att reduceras.

För online-casinon så innebär den nya spellagen att Svenska Spel inte längre ha monopol på den svenska spelmarknaden. Alla bolag kommer istället ha samma rättigheter och skyldigheter. De aktörer som bryter mot reglerna kommer att straffas hårdare och reglerna kring marknadsföring och reklam av spelverksamhet stramas åt rejält. Det allra mest kännbara för spelbolagen är att de kommer drabbas av en punktskatt, denna kommer ligga på 18% av skillnaden mellan de totala insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna.

Branschföreningen är relativt nöjd

Det kan konstateras att Regeringen valt att göra skillnad på spel med allmännyttigt ändamål (främst lotterier och bingo), dessa är undantagna från beskattning, och spel online samt vadhållning som kommer att tillhöra den konkurrensutsatta delen. I ett uttalande så hävdar branschföreningen för onlinespel att de överlag är nöjda med den nya lagstiftningen, de hade dock gärna sett en något lägre skatt.

Regler GDPR

Det har väl knappast undgått någon att EU har infört en ny dataskyddsförordning, GDPR, General Data Protection Regulation. I Sverige ersätter GDPR Personuppgiftslagen, PUL. Eftersom GDPR är en förordning börjar den gälla som lag direkt i alla EU-länder, och Sverige behöver inte stifta en egen nationell lag för att följa den.

Personuppgiftslagen var föråldrad

gdpr pictureMed dagens globala marknad behövdes en ny lag som gäller hela EU. Tidigare lagstiftning har gällt i varje enskilt EU-land, och Sveriges personuppgiftslag, PUL, var dessutom väldigt föråldrad och inte alls skriven med dagens digitala och globala marknader i åtanke. Med den nya dataskyddsförordningen får vi en lag som gäller även om du handlar varor eller tjänster från ett företag i ett annat land.

Stora förändringar för företag

För svenska företag (och företag inom andra länder i EU) innebär förordningen stora förändringar. En stor förändring för svenska företag är att den nya dataskyddsförordningen inte gör undantag för behandling av personuppgift i ostrukturerad form, exempelvis i löpande text. En annan stor förändring är att den som bryter mot GDPR riskerar böter på upp till 4 % av sin globala omsättning, eller upp till 20 miljoner euro.

Samtycke måste finnas

Nytt är också att företag måste redovisa på ett tydligare sätt att man inhämtat samtycke från kunden, och på vilken grund man sparar personuppgifter. Samtycket måste också vara dokumenterat, lätt att förstå och lätt för kunden att ta tillbaka, detta kommer inte minst påverka kampanjer från casinon som sker via mailutskick. Uppgifter får bara sparas om man som företag kan redovisa ett tydligt syfte enligt en av de sex rättsliga grunder som finns upptagna i förordningen.