Rösträtt i Sverige

Rösträtt innebär att man får rösta i allmänna politiska val. I Sverige har rösträtten funnits sedan 1800-talet men med andra regler, till exempel att man skulle ha en hög inkomst för att få rösta. 1909 infördes allmän rösträtt för män och 1921 för kvinnor. Man röstar till riksdag, kommun och landsting och det sker vart fjärde år. Är man medlem i Svenska kyrkan kan man också rösta i kyrkovalet.

Vem får rösta?

Alla medborgare i Sverige som fyllt 18 år har rösträtt. Detta gäller även personer som bor utomlands i upp till 10 år efter att man utflyttade. Att få rösta är en rättighet, men inte en skyldighet i en demokrati som Sverige. Man röstar även om styret i den kommun och landsting där man är folkbokförd, detta gäller även utlandsboende i tre år efter att man flyttat.

Varför ska man rösta?

Som tidigare nämnts har man som medborgare en rättighet att rösta men de är inte en skyldighet. Men alla som kan, bör rösta. Detta är ofta det enda sättet att kunna påverka sin omgivning, så som skola, sjukvård och vilken skattenivå man har. Man brukar säga att om man inte har röstat så har man inte heller så mycket att säga till om. Att gå och rösta är ett värdefullt och viktigt sätt att göra sin röst hörd.

Sverige är fantastiskt

Vid förra sekelskiftet var det bara några få rika män som fick rösta. I dagens Sverige får alla rösta om man är över 18 år. Folket är en maktfaktor som politikerna måste lyssna på, i alla fall vart fjärde år. Tillsammans med yttrandefriheten är rösträtten en symbol för Sveriges frihet och demokrati. Det finns många länder utan någon som helst demokrati som ser Sverige som något fantastiskt!