Svenska spellagen

Den nya spellagen börjar gälla 2019 och går ut på att all spelverksamhet ska vara allmänt användbar, utövas sunt och säkert och kontrolleras av Spelmyndigheten. För att ett spelbolag ska få licens krävs bland annat att spelet ska ha ett starkt konsumentskydd, att spelet ska vara säkert, att negativa följder av spelande ska begränsas och att det inte ska förekomma kriminell verksamhet i samband med anordnande av spel.

Om licensen i korthet

Alla som anordnar spel ska ha godkänd spellicens. Det är öppet för alla aktörer att söka denna licens hos Spelmyndigheten(nuvarande Lotteri Inspektionen). För kommersiella onlinespel ska licens finnas för online-bingo, casinospel och datorsimulerade automatspel. Om licensinnehavaren ska samarbeta med aktörer utomlands, ställs särskilda krav i samband med ansökningen. Ägaren av licensen är ansvarig för hela spelverksamheten och ska se till att spellagen följs.

Spelaren ska registreras

Innan någon får spela ett spel, ska personen identifieras och registreras av den som har licens. Onlinespelare måste registrera sig och öppna ett konto. Där måste alla ekonomiska överföringar registreras. Licenshavaren ska följa spelarens spelbeteende och kan stänga av spelaren om det finns anledning till det. Spelmyndigheten ska ha ett register över alla som licenshavaren har stängt av från spel. Spelaren ska också kunna stänga av sig själv från spel.

Krav på licenshavaren och Spelmyndigheten

Licenshavaren ska följa åldersgränsen, som är 18 år på onlinespel. Spelaren får inte erbjudas kredit för insatser i spel. Bonus får bara erbjudas första gången som spelaren är med i ett spel. Marknadsföringen ska vara måttfull, inte riktas till personer under 18 år eller spelare som stängt av sig eller blivit avstängda från spel. Spelmyndigheten är också tillsynsmyndighet av spel och får ha kontrollanter för det. Om licenshavare inte följer spellagen kan Spelmyndigheten återkalla licensen vid allvarliga fall. De kan också ta ut böter och blockera betalningar. Beslut enligt Spellag (2018:1138) kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.