Nytt kontantkrav på banker

Vad är på väg att hända med våra fina nytryckta svenska kronor? I dag är det nästintill omöjligt att betala med lagliga svenska betalmedel på caféer, restauranger, biobesök och många butiker. Riksdagen har röstat fram ett nytt krav på bankerna som gör att de måste tillhandahålla tjänsten om kontanter till sina kunder.

Lagändring är framröstad

kontaktkrav på banker sverigeRiksdagen har klubbat fram en ny lag som kommer att kräva att banker tar emot kontanter igen. Den kommer träda i kraft den 1 Januari 2021. Hela 299 av 349 riksdagsledamöter röstade för den nya kontantlagen. Kontantlagen gäller banker och andra kreditinstitut som har en inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Post- och telestyrelsen är utsedda för att övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanter till sina kunder.

Vad kommer den nya lagen innebära för bankerna?

Lagen om kontantkrav innebär att banker och andra kreditinstitut måste ge sina kunder tillgång till bankomater och servicekontor för insättning och uttag av kontanter över hela Sverige. Syftet med den nya kontantlagen är att ge alla möjlighet att kunna välja om de önskar betala med kontanter eller kort. Nästa steg kan bli ett förslag om att ändra lagen så att även caféer, restauranger, biografer och butiker blir skyldiga att ta emot kontanter.

Vad kan hända utan tillgång till kontanter?

Utan kontanter blir vi väldigt sårbara om det till exempel skulle inträffa ett omfattande strömavbrott som varar under dagar eller i värsta fall veckor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat ut en broschyr till alla hushåll. Den handlar om vad man ska tänka på om en kris inträffar. De skriver att man bör ha kontanter hemma för att undvika risken att stå helt utan kontakta medel om ett strömavbrott slår ut bankomater, kortterminaler och liknande.