Nya lagar 2020

Vid årsskiftet trädde flera nya lagar i kraft som påverkar flera grupper i samhället. De nya lagarna är exempelvis ett ökat skydd för blåljuspersonal, krav på längre utbildning för nyanlända invandrare, att värnskatten försvinner och att det blir billigare att starta aktiebolag. Samtidigt förlängs anställningsskyddet vilket innebär att man nu kan få jobba upp till 69 års ålder innan arbetsgivaren kan tvinga en att gå i pension.

Krav på bättre samhällskunskaper för nyanlända invandrare

Landets kommuner är från årsskiftet skyldiga att erbjuda nyanlända invandrare mer samhällsorientering: Numera ska de erbjudas minst 100 timmar samhällsorientering, vilket är en höjning från det tidigare kravet på 60 timmar. Syftet med höjningen är att ge en ökad förståelse för hur samhället fungerar, men även att lägga grunden för att den nyanlända efter utbildningen på egen hand kan inhämta kunskap. Värnskatten försvinner samtidigt, vilket gör att statens inkomster minskar något medan kostnaderna ökar.

Sänkning av aktiekapitalet

Att aktiekapitalet sänks kan ses som en fördel i vissa lägen eftersom det gör att det blir billigare att starta ett nytt företag. Å andra sidan så minskar reserverna i det nystartade bolaget snabbare och risken för likviditetsbrist ökar. När man startat ett nytt aktiebolag idag gäller det att se till så att aktiekapitalet står i relation till verksamhetens behov.

Lagändringar i tiden

De nya lagarna borgar för att det blir lättare att starta och driva företag i aktiebolagsform. En satsning på samhällsorientering för nyanlända, samt det utökade anställningsskyddet upp till 69 års ålder är en satsning på att vi ska kunna vara fler som jobbar, och som jobbar längre. Även det stärkta skyddet för blåljuspersonal gör att de nya lagarna säger ganska mycket om vår tid. Samhällsfrågor som varit dominanta i medier de senaste åren, såsom företagande, invandring, pension och oroligheter i särskilt utsatta områden, adresseras alla på ett eller annat sätt i dessa nya lagar.