Bra lagar att känna till

Är du medveten om att du har rätt till synundersökning och möjligtvis även terminalglasögon om du arbetar mycket framför datorn på din arbetsplats? Eller att du kan ha förtur till en ny tjänst om du tidigare blivit uppsagd från arbetet på grund av arbetsbrist? Dessa är några av lagarna som du som arbetstagare bör vara bekant med.

Lagen om anställningsskydd

Den lagen som alla arbetstagare bör känna till är LAS – lagen om anställningsskydd. Den styr över regler som innefattar bland annat uppsägning, provanställningar och vikariat. Exempelvis innebär den att man endast kan bli uppsagd på saklig grund. En annan viktig lag att hålla koll på är semesterlagen, som innebär att alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester. Huruvida denna är betald eller inte beror dock på hur länge du har jobbat på din arbetsplats.

Diskrimination är inte tillåten

En annan viktig lag som bör nämnas är diskrimineringslagen. Denna innebär att du som anställd inte får diskrimineras på grund av ditt kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, tro eller funktionsnedsättning. Man får heller inte tillåta att en person blir trakasserad på grund av några av dessa anledningar. Utöver detta innefattar lagen också att personer med deltidsanställning eller tidsbegränsad anställning inte heller får trakasseras eller diskrimineras på arbetsplatsen.

Arbetslagarna du bör ha koll på

Som arbetstagare är det viktigt att hålla koll på de lagar som skyddar dina rättigheter på arbetsplatsen. Även om många har koll på de mest omdiskuterade lagarna som LAS och diskrimineringslagen, så finns andra viktiga lagar som man bör informera sig om. Exempelvis har man nu rätt till synundersökning om ens anställning kräver mycket tid framför datorn och i vissa fall har man även rätt terminalglasögon.