Det nya amorteringskravet

Bostadsmarknaden har under många år varit en källa till väldigt höga vinster för privatpersoner så prisutvecklingen på privatbostäder har varit extremt fördelaktig. Det har talats om att bostadsmarknaden har varit – och fortfarande är överhettad. Många är de personer som har belånat sig upp till ”nock”, detta på grund av det låga ränteläget. Detta vill nu riksdag och regering sätta stopp för genom att införa ett nytt amorteringskrav.

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Det nya amorteringskravet som trädde i kraft i mars 2018 innebär att alla som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten måste amortera en procent extra per år. Detta kan till en början inte tyckas så mycket, men tänk på hur mycket en procent av en väldigt stor summa pengar är. Den amortering som ska göras per år (eller per månad hur man nu väljer att räkna på det) ökar markant.

Tänk först, låna sedan

Det riksdag och regering vill åt genom det nya amorteringskravet är att privatpersoner ska tänka efter en extra gång innan de tar lån samt att man, igenom detta förändrade beteende hos ”småsparare”, ska dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. De människor idag som har skulder på sina bostäder ska kunna betala tillbaka sina bolån, oavsett om räntan stiger några procentenheter eller om någon i hushållet förlorar sitt jobb. Detta är idag inte möjligt för många personer.

Stabilitet i den svenska ekonomin

För att säkra upp stabiliteten i svensk ekonomi och för att förhindra att bostadsmarknaden brakar ihop vi en eventuell negativ prisutveckling har nu Finansinspektionen infört skärpta amorteringskrav för de personer som ämnar att gå in på bostadsmarknaden. Konsekvenserna av de nya kraven är att personer med lägre inkomst inte kommer att ha råd att låna lika mycket pengar som tidigare, vilket gör att påverkan på svensk ekonomi som helhet minskar vid en eventuell lågkonjunktur.