Förmånsbilar

Om man har en förmånsbil är det också viktigt att man ser till att det finns ett bra avtal för den. En förmånsbil är helt enkelt en tjänstebil som arbetsgivaren också låter en arbetstagare använda för olika former av privata resor. Det är dock viktigt att kolla upp gällande regler för förmånsbilen noga innan man använder den.

Avtal för leasing

En arbetsgivare använder sig ofta av leasing för att få in tjänstebilar. Då hyrs bilen under lång tid från ett leasingföretag. Om man om arbetstagare får en sådan bil och även får använda den för privata resor är det också en förmånsbil. Då måste arbetstagaren ta upp värdet av att få använda bilen i sin deklaration. Om pengar läggs ut för reparationer eller liknande ska dessa dras av från värdet.

Vad bör finnas med i avtalet?

Om man ska använda en förmånsbil måste man se till att det står klart vad som händer med värdet av förmånen om man som arbetstagare blir sjuk eller måste vara ledig. Vem ska betala värdet under den tiden och ska arbetstagaren eller arbetsgivaren ha bilen under denna tid? Man bör också noga kolla upp vem som betalar evnetuella utgifter som kopplas till när bilen är i tjänst. Det kan vara tullavgifter, drivmedel och parkeringsavgifter.

Kan innebära kostnader

Om man som arbetstagare inte vet precis vad det innebär att ha en förmånsbil och inte har koll på vad som ska betalas ur arbetstagarens egen ficka kan det bli mycket dyrt att ha bilen. Om allt drivmedel och alla avgifter kring bilen ska betalas av arbetstagaren kan det till och med bli dyrare än att ha en egen bil. Det är därför viktigt att noga läsa igenom hela avtalet kring förmånsbilen.