Lagen om sjuklön

I dessa tider med Covid-19 är det flera personer än vanligt som behöver stanna hemma från jobbet på grund av sjukdom. Lagen om sjuklön reglerar hur arbetsgivare ska göra när deras anställda ska få ersättning under sin första 14 dagar som sjukskrivna och lagen gäller i princip alla företag och anställda.

Vilka undantag finns det?

Lagen om sjuklön är till för att värna om den anställde och är skriven ur det perspektivet. Däremot finns det några undantag. Om någon har en anställning som är kortare än 1 månad samt inte har hunnit jobba i mer än 14 dagar så har den personen ingen rätt till sjuklön. Det kan också finnas fall då det i ett kollektivavtal har gjorts vissa undantag gällande sjuklön.

Vad innebär karensavdrag?

Det är arbetsgivaren som ska betala sjuklön de 14 första dagarna av sjuklöneperioden. Däremot ska inte full lön betalas ut utan arbetsgivaren gör ett karensavdrag. Det avdraget är på 20 procent. Det betyder att den som är sjuk får ersättning men att ersättningen är lägre jämfört med om en vanlig lön skulle betalas ut. Tidigare fanns det karensdagar men det är borttaget och numera ersatt av avdraget.

Arbetsgivare måste tänka på tystnadsplikten

Det är viktigt att arbetsgivare tar tystnadsplikten på allvar. Vid sjuklön betyder det att en arbetsgivare inte får sprida information om varför en anställd är sjukskriven och personens hälsotillstånd. De får inte heller lämna ut den information som kan finnas i ett läkarintyg eller sjukförsäkran. Att bryta mot tystnadsplikten är ett brott och kan leda till en anmälan mot arbetsgivaren.