LOU – Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling är ämnat för det som finansieras genom skattesedeln. Lagen uppkom delvis med EU även om varianter av den redan fanns innan Sveriges inträde i EU. Dess kraft har dock cementerats i och med att samma lag finns i alla länder som tillhör den europeiska unionen. Lagen gör det exempelvis möjligt för ett tyskt företag att avge ett prisförslag på det som finansieras av den svenska staten.

Vad innebär lagen?

Lagen stipulerar de villkor som måste följas när exempelvis våra myndigheter ska köpa något. Bland annat måste myndigheterna ta ställning till samtliga anbud. Ingen nepotism får således förekomma. För att försäkra sig om allt går rätt till måste alla upphandlingar och dylikt ske på ett visst sätt. Myndigheten måste förvarna eventuella intressenter innan man avser göra ett köp av varor och tjänster.

När tillämpas lagen?

När en myndighet ska köpa något genom allmän finansiering måste de tillämpa lagen för belopp som överstiger 505 000 kr. Efter att myndigheten samlat in bud från intressenter, och följt de föreskrifter som finns, måste de även annonsera köp. Det är alltså också en fråga om effektivitet. Vid inköp av de allra flesta varor och tjänster under detta belopp krävs ingen upphandling.

LOU och dess påverkan

LOU innebär ofta en lång process för samtliga myndigheter som måste använda den. Den försäkrar medborgarna om att inköpen går till på ett korrekt sätt. Det är som sagt även en fråga om effektvitet. De mindre inköpen behöver inte följa LOU eftersom det skulle innebära för stora merkostnader. En viss form av nepotism och korruption är således svårt att avhjälpa genom endast lagstiftning.