Ny drönarlag

Intresset för drönare har ökat kraftigt under de senaste åren och därmed även antalet drönare i privat ägo. Som en följd har även antalet tillbud ökat markant. 2017 inträffade 30 incidenter vid civila flygfält i Sverige där drönare var inblandade. 2016 och 2015 var siffrorna 18 respektive 17 tillbud. För att förhindra fler olyckor har därför en ny lag med skärpta regler trätt i kraft den 1 februari 2018.

Nya regler för dig som flyger med drönare

drönare lag och avtalTransportstyrelsen är en tillsynsmyndighet och hos dem kan man söka tillstånd om man flyger drönare som väger mer än sju kilo. Som huvudregel gäller att du som användare alltid har ansvar för din drönare. Det innebär att du ska se till att din utrustning inte krockar i luften och att du håller till i områden som är tillåtna att flyga drönare i. Drönaren måste även vara ordentligt uppmärkt.

Olovlig flygning kan få stora konsekvenser

Vad gäller flyghöjd är den nya tillåtna höjden 120 meter och drönaren får inte flyga närmare än fem kilometer från landningsbanan vid flygfält. Anledningen till att det tillåtna avståndet vid flygplatser har ökat, är att olovlig flygning får stora konsekvenser, bland annat har flyg fått dirigeras om och flygtrafik stängas ner efter incidenter. Det har dock inte orsakat ett haveri än, men det är bara en tidsfråga om inte åtgärder vidtas.

Fler drönare i framtiden

Flygning av drönare i privat regi kommer förmodligen bli ännu mer populärt i framtiden. Användningsområden och affärsidéer med nya verksamheter kommer säkerligen också att utvecklas. Därför kan även lagstiftningen behöva att ses över med jämna mellanrum beroende på vilken riktning drönarflyg utvecklas i. Luftrummet är och förblir detsamma, men det kommer att behöva regleras ännu hårdare ju fler farkoster som ska samsas om det.