Svenska spellagen

Den nya spellagen börjar gälla 2019 och går ut på att all spelverksamhet ska vara allmänt användbar, utövas sunt och säkert och kontrolleras av Spelmyndigheten. För att ett spelbolag ska få licens krävs bland annat att spelet ska ha ett starkt konsumentskydd, att spelet ska vara säkert, att negativa följder av spelande ska begränsas och att det inte ska förekomma kriminell verksamhet i samband med anordnande av spel.

Om licensen i korthet

Alla som anordnar spel ska ha godkänd spellicens. Det är öppet för alla aktörer att söka denna licens hos Spelmyndigheten(nuvarande Lotteri Inspektionen). För kommersiella onlinespel ska licens finnas för online-bingo, casinospel och datorsimulerade automatspel. Om licensinnehavaren ska samarbeta med aktörer utomlands, ställs särskilda krav i samband med ansökningen. Ägaren av licensen är ansvarig för hela spelverksamheten och ska se till att spellagen följs.

Spelaren ska registreras

Innan någon får spela ett spel, ska personen identifieras och registreras av den som har licens. Onlinespelare måste registrera sig och öppna ett konto. Där måste alla ekonomiska överföringar registreras. Licenshavaren ska följa spelarens spelbeteende och kan stänga av spelaren om det finns anledning till det. Spelmyndigheten ska ha ett register över alla som licenshavaren har stängt av från spel. Spelaren ska också kunna stänga av sig själv från spel.

Krav på licenshavaren och Spelmyndigheten

Licenshavaren ska följa åldersgränsen, som är 18 år på onlinespel. Spelaren får inte erbjudas kredit för insatser i spel. Bonus får bara erbjudas första gången som spelaren är med i ett spel. Marknadsföringen ska vara måttfull, inte riktas till personer under 18 år eller spelare som stängt av sig eller blivit avstängda från spel. Spelmyndigheten är också tillsynsmyndighet av spel och får ha kontrollanter för det. Om licenshavare inte följer spellagen kan Spelmyndigheten återkalla licensen vid allvarliga fall. De kan också ta ut böter och blockera betalningar. Beslut enligt Spellag (2018:1138) kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Rösträtt i Sverige

Rösträtt innebär att man får rösta i allmänna politiska val. I Sverige har rösträtten funnits sedan 1800-talet men med andra regler, till exempel att man skulle ha en hög inkomst för att få rösta. 1909 infördes allmän rösträtt för män och 1921 för kvinnor. Man röstar till riksdag, kommun och landsting och det sker vart fjärde år. Är man medlem i Svenska kyrkan kan man också rösta i kyrkovalet.

Vem får rösta?

Alla medborgare i Sverige som fyllt 18 år har rösträtt. Detta gäller även personer som bor utomlands i upp till 10 år efter att man utflyttade. Att få rösta är en rättighet, men inte en skyldighet i en demokrati som Sverige. Man röstar även om styret i den kommun och landsting där man är folkbokförd, detta gäller även utlandsboende i tre år efter att man flyttat.

Varför ska man rösta?

Som tidigare nämnts har man som medborgare en rättighet att rösta men de är inte en skyldighet. Men alla som kan, bör rösta. Detta är ofta det enda sättet att kunna påverka sin omgivning, så som skola, sjukvård och vilken skattenivå man har. Man brukar säga att om man inte har röstat så har man inte heller så mycket att säga till om. Att gå och rösta är ett värdefullt och viktigt sätt att göra sin röst hörd.

Sverige är fantastiskt

Vid förra sekelskiftet var det bara några få rika män som fick rösta. I dagens Sverige får alla rösta om man är över 18 år. Folket är en maktfaktor som politikerna måste lyssna på, i alla fall vart fjärde år. Tillsammans med yttrandefriheten är rösträtten en symbol för Sveriges frihet och demokrati. Det finns många länder utan någon som helst demokrati som ser Sverige som något fantastiskt!

Det nya amorteringskravet

Bostadsmarknaden har under många år varit en källa till väldigt höga vinster för privatpersoner så prisutvecklingen på privatbostäder har varit extremt fördelaktig. Det har talats om att bostadsmarknaden har varit – och fortfarande är överhettad. Många är de personer som har belånat sig upp till ”nock”, detta på grund av det låga ränteläget. Detta vill nu riksdag och regering sätta stopp för genom att införa ett nytt amorteringskrav.

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Det nya amorteringskravet som trädde i kraft i mars 2018 innebär att alla som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten måste amortera en procent extra per år. Detta kan till en början inte tyckas så mycket, men tänk på hur mycket en procent av en väldigt stor summa pengar är. Den amortering som ska göras per år (eller per månad hur man nu väljer att räkna på det) ökar markant.

Tänk först, låna sedan

Det riksdag och regering vill åt genom det nya amorteringskravet är att privatpersoner ska tänka efter en extra gång innan de tar lån samt att man, igenom detta förändrade beteende hos ”småsparare”, ska dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. De människor idag som har skulder på sina bostäder ska kunna betala tillbaka sina bolån, oavsett om räntan stiger några procentenheter eller om någon i hushållet förlorar sitt jobb. Detta är idag inte möjligt för många personer.

Stabilitet i den svenska ekonomin

För att säkra upp stabiliteten i svensk ekonomi och för att förhindra att bostadsmarknaden brakar ihop vi en eventuell negativ prisutveckling har nu Finansinspektionen infört skärpta amorteringskrav för de personer som ämnar att gå in på bostadsmarknaden. Konsekvenserna av de nya kraven är att personer med lägre inkomst inte kommer att ha råd att låna lika mycket pengar som tidigare, vilket gör att påverkan på svensk ekonomi som helhet minskar vid en eventuell lågkonjunktur.

Svenska casinon regleras

Det gamla spelmonopolet skrotas för att ersättas med ett system den 1 januari 2019. De utredare som arbetat fram underlaget för den nya lagstiftningen fick i uppgift att hitta det bästa möjliga upplägget för ett licenssystem . Alla aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden kommer att behöva ansöka om tillstånd hos en statlig myndighet, spelmyndigheten. Denna kommer även att kommer att utöva tillsyn.

Detta innebär de nya reglerna

svenska nätcasinon omreglerasDen omreglering som träder i kraft är tänkt att ge ökad trygghet och ett konsumentskydd för de svenskar som spelar på casino eller ägnar sig åt betting. De svenska nätcasinon som bedriver sin verksamhet från Malta anses redan vara ett tryggt val då de följer den europeiska lagstiftningen för casino (källa svensknätcasino.com). De är framförallt de utomeuropeiska aktörer som bedriver en oseriös verksamhet man vill komma åt. Den negativa effekten för spelarna kan vara att utbudet sannolikt kommer att reduceras.

För online-casinon så innebär den nya spellagen att Svenska Spel inte längre ha monopol på den svenska spelmarknaden. Alla bolag kommer istället ha samma rättigheter och skyldigheter. De aktörer som bryter mot reglerna kommer att straffas hårdare och reglerna kring marknadsföring och reklam av spelverksamhet stramas åt rejält. Det allra mest kännbara för spelbolagen är att de kommer drabbas av en punktskatt, denna kommer ligga på 18% av skillnaden mellan de totala insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna.

Branschföreningen är relativt nöjd

Det kan konstateras att Regeringen valt att göra skillnad på spel med allmännyttigt ändamål (främst lotterier och bingo), dessa är undantagna från beskattning, och spel online samt vadhållning som kommer att tillhöra den konkurrensutsatta delen. I ett uttalande så hävdar branschföreningen för onlinespel att de överlag är nöjda med den nya lagstiftningen, de hade dock gärna sett en något lägre skatt.

Regler GDPR

Det har väl knappast undgått någon att EU har infört en ny dataskyddsförordning, GDPR, General Data Protection Regulation. I Sverige ersätter GDPR Personuppgiftslagen, PUL. Eftersom GDPR är en förordning börjar den gälla som lag direkt i alla EU-länder, och Sverige behöver inte stifta en egen nationell lag för att följa den.

Personuppgiftslagen var föråldrad

gdpr pictureMed dagens globala marknad behövdes en ny lag som gäller hela EU. Tidigare lagstiftning har gällt i varje enskilt EU-land, och Sveriges personuppgiftslag, PUL, var dessutom väldigt föråldrad och inte alls skriven med dagens digitala och globala marknader i åtanke. Med den nya dataskyddsförordningen får vi en lag som gäller även om du handlar varor eller tjänster från ett företag i ett annat land.

Stora förändringar för företag

För svenska företag (och företag inom andra länder i EU) innebär förordningen stora förändringar. En stor förändring för svenska företag är att den nya dataskyddsförordningen inte gör undantag för behandling av personuppgift i ostrukturerad form, exempelvis i löpande text. En annan stor förändring är att den som bryter mot GDPR riskerar böter på upp till 4 % av sin globala omsättning, eller upp till 20 miljoner euro.

Samtycke måste finnas

Nytt är också att företag måste redovisa på ett tydligare sätt att man inhämtat samtycke från kunden, och på vilken grund man sparar personuppgifter. Samtycket måste också vara dokumenterat, lätt att förstå och lätt för kunden att ta tillbaka, detta kommer inte minst påverka kampanjer från casinon som sker via mailutskick. Uppgifter får bara sparas om man som företag kan redovisa ett tydligt syfte enligt en av de sex rättsliga grunder som finns upptagna i förordningen.

Regler för rotavdrag

ROT-avdraget är perfekt för dig som ska renovera, bygga ut eller om. Med ROT-avdraget har du rätt till avdrag med 30% av kostnaden för det arbete som en hantverkare gör. Sammanlagt får du dra av max 50 000 kr per år. Har du ett stort jobb som ska göras kan man se till att en del kostnader hamnar i slutet i av året och några i början av året efter.

Checklista för dig som vill använda ROT-avdrag

Vad behöver du då tänka på när du ska använda rotavdraget? Du behöver se till att den hantverkare som du anlitar har F-skatt. För din egen del behöver du kolla att du har betalat tillräckligt mycket skatt och skattat för minst 90% av din inkomst i Sverige och OBS att till exempel vinster från maltesiska nätcasinon inte räknas som inkomst. Känner du dig osäker kan du alltid kontakta Skatteverket för att se hur det ser ut just för dig.

Du måste stå som ägare för bostaden där arbetet utförs. Om du ska bygga om eller ut ett hus så måste huset vara mer än 5 år gammalt för att du ska kunna använda rotavdrag. Du måste också helt eller delvis bo i den bostad som ska utnyttja avdraget. Vid ett dödsbo går det att använda ROT men bara om arbetet har utförts innan dödsfallet.

Många fördelar med ROT

För dig som ska använda ROT är det en stor fördel. Det bidrar till att det blir lättare att göra renoveringar och reparationer hemma. Om du anlitar en proffsig hantverkare har de oftast full koll på vad som gäller kring ROT och de sköter allt pappersarbete och kontakt med Skatteverket. Har du själv några funderingar så kontakta gärna Skatteverket. De hjälper dig med alla frågor om ROT.

Regler för cyklister

En cykel är ett fordon, och när man framför ett fordon finns det lagar och regler att följa. Som cyklist bör man känna till dessa för att dels själv ha bättre säkerhet i trafiken, men även vara säkrare för andra trafikanter. Och hålla sin del av regleringen så man inte ställer till med olyckor.

Hur mycket är bötesbeloppen för cyklister

regler cyklaVad händer då om man inte följer dessa regler? Dels kan man få böter, men man utsätter också sig själv och andra för fara, om man inte framför cykeln som man bör. Om man cyklar utan lyse och reflex i mörker, kan man få vardera 500 kr i böter, vilket också andra regelbrott ger, t.ex cykla mot enkelriktat eller på fel vägbana. Att cykla mot rött eller inte väja för gående vid obevakat övergångsställe, kan ge 1500 kr i böter.

Vad gäller vid övergångsställen

När man ska passera över ett övergångsställen, så beror det på hur övergångsstället ser ut. Om där är en speciell cykelfil och speciellt lyse för cyklister, så är det enkelt, men om det bara är ett övergångsställe för gående så får man kliva av cykeln och leda den, om man ska räknas som gångtrafikant, annars räknas det som att man framför ett fordon och då har man väjningsplikt mot de gående, annars kan det ge böter med 1500 kr.

Reglerna för cyklister kan vara problem för unga

Våra regler för cyklister är egentligen ganska enkla. De är i stort sett desamma som om man framför andra fordon. Ungdomar som ännu inte gått trafikskola kan ha lite svårare att veta vad som gäller, än de som lärt sig trafikreglerna på trafikskola. Så för allas vår trafiksäkerhet, borde skolorna tidigt lära ut trafikregler till våra ungdomar. Det hade troligen kunnat spara oss från många tragiska olyckor.

Förmånsbilar

Om man har en förmånsbil är det också viktigt att man ser till att det finns ett bra avtal för den. En förmånsbil är helt enkelt en tjänstebil som arbetsgivaren också låter en arbetstagare använda för olika former av privata resor. Det är dock viktigt att kolla upp gällande regler för förmånsbilen noga innan man använder den.

Avtal för leasing

En arbetsgivare använder sig ofta av leasing för att få in tjänstebilar. Då hyrs bilen under lång tid från ett leasingföretag. Om man om arbetstagare får en sådan bil och även får använda den för privata resor är det också en förmånsbil. Då måste arbetstagaren ta upp värdet av att få använda bilen i sin deklaration. Om pengar läggs ut för reparationer eller liknande ska dessa dras av från värdet.

Vad bör finnas med i avtalet?

Om man ska använda en förmånsbil måste man se till att det står klart vad som händer med värdet av förmånen om man som arbetstagare blir sjuk eller måste vara ledig. Vem ska betala värdet under den tiden och ska arbetstagaren eller arbetsgivaren ha bilen under denna tid? Man bör också noga kolla upp vem som betalar evnetuella utgifter som kopplas till när bilen är i tjänst. Det kan vara tullavgifter, drivmedel och parkeringsavgifter.

Kan innebära kostnader

Om man som arbetstagare inte vet precis vad det innebär att ha en förmånsbil och inte har koll på vad som ska betalas ur arbetstagarens egen ficka kan det bli mycket dyrt att ha bilen. Om allt drivmedel och alla avgifter kring bilen ska betalas av arbetstagaren kan det till och med bli dyrare än att ha en egen bil. Det är därför viktigt att noga läsa igenom hela avtalet kring förmånsbilen.

Regler för drönare

Den senaste tiden har man hört talas en hel del om drönare. Vad är egentligen en drönare och vilka regler gäller vid användningen av dessa? Denna flygande radiostyrda farkost har flera användningsområden såsom fotografering, racing och räddningsuppdrag. Quadcopter är den vanligaste modellen och även den som mestadels rekommenderas till nybörjare.

Håll avstånd från människor och djur

Från och med 1 februar gäller nya regler för användning av drönare. Reglerna gäller för alla drönare under 150 kilo som används privat eller kommersiellt. Drönare som används av till exempel polisen, kustbevakningen och räddningstjänsten omfattas inte av reglerna. En av de nya reglerna är bland annat att maxhöjden som är tillåten är 120 meter från marken. En annan viktig regel är att hålla sig på avstånd och inte störa människor och djur.

Fotografering med drönare

Det vanligaste användningsområdet med drönare är fotografering. Det är tillåtet att fotografera men det finns regler angående fotografering som måste följas och för vissa typer av fotografier krävs det tillstånd. För att sprida geografisk information krävs till exempel tillstånd från antingen lantmäteriet eller sjöfartsverket. För att flyga inom en flygplats kontrollzon krävs också tillstånd. Även om det är tillåtet att fotografera med drönare ska du tänka på att personuppgiftslagen lagen gäller.

Är det lagligt att filma människor?

När det gäller fotografering eller filmning av människor är det personuppgiftslagen som gäller. Det är aldrig tillåtet att filma eller fota människor om det är kränkande. Det är du själv som är ansvarig för hur du använder din drönare och det är därför viktigt att ta reda på vilka regler som gäller. Vad är det då som kan vara kränkande? Här gäller det att använda sunda förnuftet. Filma inte någon i hemmet eller på badstranden eftersom det kan anses kränkande.

Villkor för nätcasinon

I dagens Sverige finns det otroligt många casinon på nätet där det i TV-rutan fullkomligt svämmar över av casinoreklamer. En relevant fråga är hur detta egentigen är möjligt med tanke på att Svenska Spel har monopol på vadslagning om pengar vare sig det är online eller inte. Som exempel listar betting-sidor.org ett flertal sidor som påstås vara helt svenska och frågan är om de har fel. Många av spelbolagen är grundade av svenskar, har svensk support och riktar sig mot svenskar. Trots detta så är bolagen ofta baserade på medelhavsön Malta för att kringgå det svenska monopolet och reglerna som gäller. Många tror att det är möjligheten till kreativa skatteupplägg som är anledningen till att de svenska spelbolagen placerar sig på Malta eller i Storbrittanien. Detta är delvis fel eftersom det som främst lockar är möjligheten att få en Maltesisk spellicens man sedan kan använda för att sälja sina tjänster (online casino) till andra länder inom EU, däribland Sverige.

mr green reklamCasino på TV

Det finns givetvis svenska lagar och avtal som reglerar marknadsföringen av nätcasino i Sverige. Detta undgås av att TV-stationerna, däribland TV3 och TV6 sänder sina program från Storbrittanien där casinoreklam är tillåtet. Dock vill vi poängtera i artikeln att det är avsevärt mycket bättre att casniobolagen och bettingsidorna har en Maltesisk eller Engelsk licens eller ingen alls. Detta beror på att myndigheterna ställer krav på operatörerna vad gäller säkerhet, hastighet av utbetalningar och beskattning. Detta är även ett verktyg mot penningtvätt och liknande.