Nya lagar 2019

Varje år instiftas nya lagar i Sverige, som oftast träder i kraft under det kommande året. Undantaget är de fyra grundlagarna. För att genomföra en grundlagsändring måste riksdagen ha fattat två likalydande beslut samt att det ska ha hållits ett riksdagsval emellan. Här följer en beskrivning av de vanligaste lagändringarna som har eller kommer att träda i kraft under 2019.

Cellprovtagning och rökförbud

En viktig ändring för alla kvinnor är de nya reglerna om cellprovtagning för livmoderhalscancer som börjar gälla den 1 juli. Hädanefter kommer cellprovtagning att vara kostnadsfri för alla kvinnor, som alltså inte behöver betala avgiften till landstinget längre. En ny lag som trädde i kraft samma datum, och som säkert inte har undgått någon, är den om rökförbud på uteserveringar. Lagen har blivit mycket omdiskuterad och många överträdelser mot förbudet rapporterades initialt.

Alkoglass och vattenskotrar

En nyhet är att Systembolaget kommer att utöka sitt sortiment med glass innehållande alkohol, som har blivit klassificerat som alkoholhaltig dryck. Glass med alkohol i, så kallad alkoglass, kommer nämligen i fortsättningen endast att kunna köpas på Systemet. Vattenskotrar har blivit populära inslag vid våra kuster och sjöar, men nu regleras åldern på förarna som höjs till 15 år. Detta för att en vattenskoter är ett kraftfullt fordon som kräver en viss riskbedömning för att kunna framföras säkert.

Garanterat stöd i skolan och förlängd läkarutbildning

Många fler än dessa lagar har stiftats, men få kanske har hört nyheten om att antalet studieår för att få ta läkarexamen har höjts, från fem och och ett halvt år till sex. En annan förändring i utbildningsvärlden är att grundskolan inför en ”läsa-skriva-räkna-garanti”. Det innebär att elever som i förskolan eller på lågstadiet ligger efter i läsning, skrivande, eller matematik ska få särskilt stöd.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd förkortas LAS och är till för att skydda arbetstagare vid avskedande och uppsägningar. Lagen har funnits sedan 1982 i sin nuvarande form och reglerar bland annat tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider och hur beskedet om uppsägningar ska gå till. I LAS är huvudregeln att ett anställningsavtal gäller tills vidare.

Turordningsregler och uppsägningstider

LAS reglerar i vilken ordning anställda ska sägas upp vid arbetsbrist. De turordningsregler som gäller är att den med kortast anställningstid ska sägas upp först. Är det två personer som har varit anställda lika länge så har den äldsta av dem företräde till tjänsten. När det gäller uppsägningar får en arbetsgivare inte säga upp en anställd utan en saklig grund – arbetsbrist eller personliga skäl. Den uppsägningstid som regleras i LAS är som kortast en månad och som längst sex månader.

Skäl för uppsägning

Du kan inte sägas upp av din arbetsgivare hur som helst. Arbetsgivaren måste legitima skäl, dessa är arbetsbrist eller personliga skäl. Om det handlar om personliga skäl innebär det att medarbetaren har varit illojal mot arbetsgivaren eller på olika sätt misskött sitt arbete. Det kan till exempel röra sig om arbetsvägran eller upprepad och ogiltig frånvaro. Uppsägningstid är två veckor om du bli uppsagd på grund av detta skäl.

När du själv säger upp dig

De flesta som lämnar sina jobb säger själva upp sig av olika anledningar, och även då finns det olika regler. Uppsägningstiden är för det mesta en till tre månader, ofta beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren. För att få reda på vad som gäller för dig rekommenderas att du läser igenom anställningsavtalet, där sådan information ska framgå.

Nya lagar 2019

Många lagar och regler känner de allra flesta av oss till, men det finns också lagar som är mer eller mindre okända för merparten av oss. Det finns även nya lagar att hålla koll på. Vet du till exempel vilka nya lagar som trädde i kraft i början av 2019?

Många lagändringar och tillägg

2019 är ett år med många nya lagar och/eller tillägg. En slopad tv licens innebär att du får börja betala public service till via skattsedeln och numera gäller ändrade karensregler. Från och med 2019 sker istället ett avdrag på cirka 20 procent för den första dagen vid sjukdom från jobbet. En annan ny lag gäller elefanter. Det är numera förbjudet att flytta runt och i elefanter, till exempel på cirkus.

Spel om pengar – en het fråga

En ny lagändring som det har debatterats mycket om är Sveriges spelregler. Från och med 2019 måste spelbolag ansöka om en svensk spellicens, vilket också innebär att de betalar 18 procent i skatt på spelöverskottet. De förbinder sig även att följa specifika regler vad gäller exempelvis ansvarsfullt spelande och reklam. Numera finns det också ett förstärkt skydd för transpersoner i och med en ändring i brottsbalken.

Håll koll på lagarna

Det är näst intill omöjligt att veta om alla lagar och regler utantill, men det är bra att uppdatera sig vissa av dem med jämna mellanrum. Du vet väl till exempel att det sedan tidigare är olagligt att urinera utomhus (på offentlig plats)? Det är en lag som inte alla känner till, men som är bra att veta om. Annars kan du åka på böter.

Dispositivitet i e-handelslagen

E-handelslagen (SFS 2014:42) presenterades som 10-talets största reform på konsumentområdet, ett sätt att göra konsumentskyddet relevant och gångbart i en digital och global värld. Men vad lagstiftaren och i förlängningen konsumenten kanske inte tänkte på är att lagen innehåller flera dispositiva element och att praxis från EU-domstolen gör att mycket av skyddet är satt ur spel.

Skyddas konsumenter när de handlar på internet?

När Lavaldomen kom år 2016 insåg många jurister att en till synes ändamålsenlig lag faktiskt kan sättas ur spel genom högre rätt. Lagrådet skrev i ett yttrande samma år att skyldigheterna och kraven på e-handlarna som i teorin skyddar köpare faktiskt inte fungerar helt och hållet. Det blev tydligt senast när den kinesiska e-handelsplattformen Alibaba försökte kringgå returrätten enligt e-handelslagen och lyckades. Konsumentverket stod maktlösa och konsumenterna utan skydd, vilket blev en bra plattform för fortsatt urholkning av lagstiftningen.

Konsumentskydd på nätet 2.0

Samtidigt ska konstateras att fjolårets farhågor inte har besannats. Internet har inte blivit ett laglöst eldorado för oseriösa aktörer. Istället verkar det som att e-handlare gemensamt försöker idka självsanering och hålla sig efter vad som lagen påbjuder. Man verkar resonera som så att om man fullt ut utnyttjar kryphålen så riskerar man att förlora på det i långa loppet i tappat förtroende och kundflykt.

Nya direktiv att vänta 2019

Trots branschens försök att själva städa upp och rensa bort avarter verkar lagstiftaren ta det säkra före det osäkra. En EU-kommitté arbetar sedan november med ett förslag som väntas landa på EU-ministrarnas bord i maj 2019. Stalltipset verkar vara att ett direktiv antas som tvingar de nationella lagstiftande församlingarna att ta ytterligare steg för att stärka konsumentskyddet på nätet. Det är ett välkommet initiativ i mångas tycke.

Udda Lagar i Världen

Tanken med lagar är att skapa rättvisa och att skydda befolkningen i någon form. I vissa fall är det något väldigt osannolikt som har beslutats men som ändå har sunt förnuft bakom sig och en vanlig medborgare kan förstå vad lagen grundar sig på. Däremot finns det i vissa fall lagar som väldigt få förstår sig på.

Kör med största försiktighet

konstiga lagar klubbaI Tyskland har det blivit förbjudet att få slut på bensin på autobahn. Det är även förbjudet att ta sig en promenad på vägen. Båda dessa lagar har säkerligen i grunden blivit tillförda för att förebygga olyckor på den mycket tungt trafikerade vägen. Men har man otur och soppatorsk är ett faktum mitt på autobahn så är det bäst att vänta i bilen så att inte två lagar blir brutna samtidigt.

Hur många behövs för att byta en glödlampa?

Även om ovan lag är synnerligen underlig så kan man ändå med viss säkerhet utgå ifrån att det är för allas säkerhet, både den som får slut på bensin och de andra bilarna som tar sig fram i hög hastighet på vägen. Ett ytterligare exempel på en konstig lag är att i Victoria, Australien så krävs det att du är utbildad elektriker för att kunna genomföra byte av en trasig glödlampa. Frågan blir då – hur många har brutit den lagen?

Skrattretande lagar som fortfarande finns kvar

I båda två exempel handlar det om individens säkerhet, men det finns även många andra lagar som får oss att undra hur de kom till från början. USA har många underliga lagar gällande sexuellt umgänge och nakenhet, och en av lagarna som handlar om små bagateller är att det är förbjudet att hänga underkläder som tillhör olika kön på samma lina när de torkar i Minnesota. Alla lagar har kommit till av en anledning, men i många fall är det väldigt oklart vilken anledning denna är.

Ny drönarlag

Intresset för drönare har ökat kraftigt under de senaste åren och därmed även antalet drönare i privat ägo. Som en följd har även antalet tillbud ökat markant. 2017 inträffade 30 incidenter vid civila flygfält i Sverige där drönare var inblandade. 2016 och 2015 var siffrorna 18 respektive 17 tillbud. För att förhindra fler olyckor har därför en ny lag med skärpta regler trätt i kraft den 1 februari 2018.

Nya regler för dig som flyger med drönare

drönare lag och avtalTransportstyrelsen är en tillsynsmyndighet och hos dem kan man söka tillstånd om man flyger drönare som väger mer än sju kilo. Som huvudregel gäller att du som användare alltid har ansvar för din drönare. Det innebär att du ska se till att din utrustning inte krockar i luften och att du håller till i områden som är tillåtna att flyga drönare i. Drönaren måste även vara ordentligt uppmärkt.

Olovlig flygning kan få stora konsekvenser

Vad gäller flyghöjd är den nya tillåtna höjden 120 meter och drönaren får inte flyga närmare än fem kilometer från landningsbanan vid flygfält. Anledningen till att det tillåtna avståndet vid flygplatser har ökat, är att olovlig flygning får stora konsekvenser, bland annat har flyg fått dirigeras om och flygtrafik stängas ner efter incidenter. Det har dock inte orsakat ett haveri än, men det är bara en tidsfråga om inte åtgärder vidtas.

Fler drönare i framtiden

Flygning av drönare i privat regi kommer förmodligen bli ännu mer populärt i framtiden. Användningsområden och affärsidéer med nya verksamheter kommer säkerligen också att utvecklas. Därför kan även lagstiftningen behöva att ses över med jämna mellanrum beroende på vilken riktning drönarflyg utvecklas i. Luftrummet är och förblir detsamma, men det kommer att behöva regleras ännu hårdare ju fler farkoster som ska samsas om det.

Svenska spellagen

Den nya spellagen börjar gälla 2019 och går ut på att all spelverksamhet ska vara allmänt användbar, utövas sunt och säkert och kontrolleras av Spelmyndigheten. För att ett spelbolag ska få licens krävs bland annat att spelet ska ha ett starkt konsumentskydd, att spelet ska vara säkert, att negativa följder av spelande ska begränsas och att det inte ska förekomma kriminell verksamhet i samband med anordnande av spel.

Om licensen i korthet

Alla som anordnar spel ska ha godkänd spellicens. Det är öppet för alla aktörer att söka denna licens hos Spelmyndigheten(nuvarande Lotteri Inspektionen). För kommersiella onlinespel ska licens finnas för online-bingo, casinospel och datorsimulerade automatspel. Om licensinnehavaren ska samarbeta med aktörer utomlands, ställs särskilda krav i samband med ansökningen. Ägaren av licensen är ansvarig för hela spelverksamheten och ska se till att spellagen följs.

Spelaren ska registreras

Innan någon får spela ett spel, ska personen identifieras och registreras av den som har licens. Onlinespelare måste registrera sig och öppna ett konto. Där måste alla ekonomiska överföringar registreras. Licenshavaren ska följa spelarens spelbeteende och kan stänga av spelaren om det finns anledning till det. Spelmyndigheten ska ha ett register över alla som licenshavaren har stängt av från spel. Spelaren ska också kunna stänga av sig själv från spel.

Krav på licenshavaren och Spelmyndigheten

Licenshavaren ska följa åldersgränsen, som är 18 år på onlinespel. Spelaren får inte erbjudas kredit för insatser i spel. Bonus får bara erbjudas första gången som spelaren är med i ett spel. Marknadsföringen ska vara måttfull, inte riktas till personer under 18 år eller spelare som stängt av sig eller blivit avstängda från spel. Spelmyndigheten är också tillsynsmyndighet av spel och får ha kontrollanter för det. Om licenshavare inte följer spellagen kan Spelmyndigheten återkalla licensen vid allvarliga fall. De kan också ta ut böter och blockera betalningar. Beslut enligt Spellag (2018:1138) kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Rösträtt i Sverige

Rösträtt innebär att man får rösta i allmänna politiska val. I Sverige har rösträtten funnits sedan 1800-talet men med andra regler, till exempel att man skulle ha en hög inkomst för att få rösta. 1909 infördes allmän rösträtt för män och 1921 för kvinnor. Man röstar till riksdag, kommun och landsting och det sker vart fjärde år. Är man medlem i Svenska kyrkan kan man också rösta i kyrkovalet.

Vem får rösta?

Alla medborgare i Sverige som fyllt 18 år har rösträtt. Detta gäller även personer som bor utomlands i upp till 10 år efter att man utflyttade. Att få rösta är en rättighet, men inte en skyldighet i en demokrati som Sverige. Man röstar även om styret i den kommun och landsting där man är folkbokförd, detta gäller även utlandsboende i tre år efter att man flyttat.

Varför ska man rösta?

Som tidigare nämnts har man som medborgare en rättighet att rösta men de är inte en skyldighet. Men alla som kan, bör rösta. Detta är ofta det enda sättet att kunna påverka sin omgivning, så som skola, sjukvård och vilken skattenivå man har. Man brukar säga att om man inte har röstat så har man inte heller så mycket att säga till om. Att gå och rösta är ett värdefullt och viktigt sätt att göra sin röst hörd.

Sverige är fantastiskt

Vid förra sekelskiftet var det bara några få rika män som fick rösta. I dagens Sverige får alla rösta om man är över 18 år. Folket är en maktfaktor som politikerna måste lyssna på, i alla fall vart fjärde år. Tillsammans med yttrandefriheten är rösträtten en symbol för Sveriges frihet och demokrati. Det finns många länder utan någon som helst demokrati som ser Sverige som något fantastiskt!

Det nya amorteringskravet

Bostadsmarknaden har under många år varit en källa till väldigt höga vinster för privatpersoner så prisutvecklingen på privatbostäder har varit extremt fördelaktig. Det har talats om att bostadsmarknaden har varit – och fortfarande är överhettad. Många är de personer som har belånat sig upp till ”nock”, detta på grund av det låga ränteläget. Detta vill nu riksdag och regering sätta stopp för genom att införa ett nytt amorteringskrav.

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Det nya amorteringskravet som trädde i kraft i mars 2018 innebär att alla som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten måste amortera en procent extra per år. Detta kan till en början inte tyckas så mycket, men tänk på hur mycket en procent av en väldigt stor summa pengar är. Den amortering som ska göras per år (eller per månad hur man nu väljer att räkna på det) ökar markant.

Tänk först, låna sedan

Det riksdag och regering vill åt genom det nya amorteringskravet är att privatpersoner ska tänka efter en extra gång innan de tar lån samt att man, igenom detta förändrade beteende hos ”småsparare”, ska dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. De människor idag som har skulder på sina bostäder ska kunna betala tillbaka sina bolån, oavsett om räntan stiger några procentenheter eller om någon i hushållet förlorar sitt jobb. Detta är idag inte möjligt för många personer.

Stabilitet i den svenska ekonomin

För att säkra upp stabiliteten i svensk ekonomi och för att förhindra att bostadsmarknaden brakar ihop vi en eventuell negativ prisutveckling har nu Finansinspektionen infört skärpta amorteringskrav för de personer som ämnar att gå in på bostadsmarknaden. Konsekvenserna av de nya kraven är att personer med lägre inkomst inte kommer att ha råd att låna lika mycket pengar som tidigare, vilket gör att påverkan på svensk ekonomi som helhet minskar vid en eventuell lågkonjunktur.

Svenska casinon regleras

Det gamla spelmonopolet skrotas för att ersättas med ett system den 1 januari 2019. De utredare som arbetat fram underlaget för den nya lagstiftningen fick i uppgift att hitta det bästa möjliga upplägget för ett licenssystem . Alla aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden kommer att behöva ansöka om tillstånd hos en statlig myndighet, spelmyndigheten. Denna kommer även att kommer att utöva tillsyn.

Detta innebär de nya reglerna

svenska nätcasinon omreglerasDen omreglering som träder i kraft är tänkt att ge ökad trygghet och ett konsumentskydd för de svenskar som spelar på casino eller ägnar sig åt betting. De svenska nätcasinon som bedriver sin verksamhet från Malta anses redan vara ett tryggt val då de följer den europeiska lagstiftningen för casino (källa svensknätcasino.com). De är framförallt de utomeuropeiska aktörer som bedriver en oseriös verksamhet man vill komma åt. Den negativa effekten för spelarna kan vara att utbudet sannolikt kommer att reduceras.

För online-casinon så innebär den nya spellagen att Svenska Spel inte längre ha monopol på den svenska spelmarknaden. Alla bolag kommer istället ha samma rättigheter och skyldigheter. De aktörer som bryter mot reglerna kommer att straffas hårdare och reglerna kring marknadsföring och reklam av spelverksamhet stramas åt rejält. Det allra mest kännbara för spelbolagen är att de kommer drabbas av en punktskatt, denna kommer ligga på 18% av skillnaden mellan de totala insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna.

Branschföreningen är relativt nöjd

Det kan konstateras att Regeringen valt att göra skillnad på spel med allmännyttigt ändamål (främst lotterier och bingo), dessa är undantagna från beskattning, och spel online samt vadhållning som kommer att tillhöra den konkurrensutsatta delen. I ett uttalande så hävdar branschföreningen för onlinespel att de överlag är nöjda med den nya lagstiftningen, de hade dock gärna sett en något lägre skatt.