Regler för cyklister

En cykel är ett fordon, och när man framför ett fordon finns det lagar och regler att följa. Som cyklist bör man känna till dessa för att dels själv ha bättre säkerhet i trafiken, men även vara säkrare för andra trafikanter. Och hålla sin del av regleringen så man inte ställer till med olyckor.

Hur mycket är bötesbeloppen för cyklister

regler cyklaVad händer då om man inte följer dessa regler? Dels kan man få böter, men man utsätter också sig själv och andra för fara, om man inte framför cykeln som man bör. Om man cyklar utan lyse och reflex i mörker, kan man få vardera 500 kr i böter, vilket också andra regelbrott ger, t.ex cykla mot enkelriktat eller på fel vägbana. Att cykla mot rött eller inte väja för gående vid obevakat övergångsställe, kan ge 1500 kr i böter.

Vad gäller vid övergångsställen

När man ska passera över ett övergångsställen, så beror det på hur övergångsstället ser ut. Om där är en speciell cykelfil och speciellt lyse för cyklister, så är det enkelt, men om det bara är ett övergångsställe för gående så får man kliva av cykeln och leda den, om man ska räknas som gångtrafikant, annars räknas det som att man framför ett fordon och då har man väjningsplikt mot de gående, annars kan det ge böter med 1500 kr.

Reglerna för cyklister kan vara problem för unga

Våra regler för cyklister är egentligen ganska enkla. De är i stort sett desamma som om man framför andra fordon. Ungdomar som ännu inte gått trafikskola kan ha lite svårare att veta vad som gäller, än de som lärt sig trafikreglerna på trafikskola. Så för allas vår trafiksäkerhet, borde skolorna tidigt lära ut trafikregler till våra ungdomar. Det hade troligen kunnat spara oss från många tragiska olyckor.