Riksdagens uppdrag

Att riksdagen har 349 ledamöter som representerar åtta partier känner kanske de flesta till, liksom att ett parti behöver 4% av rösterna för att ta sig in i riksdagen. Men hur många vet egentligen vad som är skillnaden mellan riksdag och regering? Eller att riksdagen kan tvinga en minister att avgå? Vi kommer i den här texten titta närmare på riksdagen och dess uppdrag.

Riksdagens viktigaste uppgifter

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att de beslutar om lagar. Förslag om en ny lag, eller en ändring av en befintlig lag, kommer oftast från riksdagen i form av en proposition. Förutom detta så fattar regeringen även beslut om utgifter och inkomster i statens budget och arbetar med EU-frågor. Tillsammans med regeringen så är man även med och formar Sveriges utrikespolitik.

Riksdagen kontrollerar regeringen

Att kunna skilja på regering och riksdag är viktigt för att kunna hänga med i svensk politik, men den faktiska skillnaden är det få svenskar som känner till. Förenklat kan man säga att regeringen tar fram idéer eller förslag på hur de vill att Sverige ska fungera, till exempel nya lagar. Det är sedan upp till riksdagen att tacka ja eller nej till dessa förslag. Med andra ord så är det riksdagen som kontrollerar regeringen.

Kan väcka missförtroendeförklaring

Om riksdagen inte skulle ha förtroende för statsministern eller någon annan minister kan de tvinga regeringen eller ministern att avgå, vilket då sker genom att besluta om en missförtroendeförklaring. Ledamöterna får då helt enkelt rösta om saken. Om en majoritet (minst 175 av 349 ledamöter) väljer att rösta ja till till förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende så kan man tvinga regeringen eller ministern att avgå. Anledningen till riksdagens granskande funktion är alltså att regering och myndigheter ska följa lagarna och jobba effektivt, men också grundläggande för att väljarna ska känna förtroende för den offentliga makten.