Svenska casinon regleras

Det gamla spelmonopolet skrotas för att ersättas med ett system den 1 januari 2019. De utredare som arbetat fram underlaget för den nya lagstiftningen fick i uppgift att hitta det bästa möjliga upplägget för ett licenssystem . Alla aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden kommer att behöva ansöka om tillstånd hos en statlig myndighet, spelmyndigheten. Denna kommer även att kommer att utöva tillsyn.

Detta innebär de nya reglerna

svenska nätcasinon omreglerasDen omreglering som träder i kraft är tänkt att ge ökad trygghet och ett konsumentskydd för de svenskar som spelar på casino eller ägnar sig åt betting. De svenska nätcasinon som bedriver sin verksamhet från Malta anses redan vara ett tryggt val då de följer den europeiska lagstiftningen för casino (källa svensknätcasino.com). De är framförallt de utomeuropeiska aktörer som bedriver en oseriös verksamhet man vill komma åt. Den negativa effekten för spelarna kan vara att utbudet sannolikt kommer att reduceras.

För online-casinon så innebär den nya spellagen att Svenska Spel inte längre ha monopol på den svenska spelmarknaden. Alla bolag kommer istället ha samma rättigheter och skyldigheter. De aktörer som bryter mot reglerna kommer att straffas hårdare och reglerna kring marknadsföring och reklam av spelverksamhet stramas åt rejält. Det allra mest kännbara för spelbolagen är att de kommer drabbas av en punktskatt, denna kommer ligga på 18% av skillnaden mellan de totala insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna.

Branschföreningen är relativt nöjd

Det kan konstateras att Regeringen valt att göra skillnad på spel med allmännyttigt ändamål (främst lotterier och bingo), dessa är undantagna från beskattning, och spel online samt vadhållning som kommer att tillhöra den konkurrensutsatta delen. I ett uttalande så hävdar branschföreningen för onlinespel att de överlag är nöjda med den nya lagstiftningen, de hade dock gärna sett en något lägre skatt.